แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

  • View as:
13,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

13,500 ฿
รุ่น WR09B-MNVKE
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 
SEER 16.12 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 567 บาท
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 2 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี
1,510 x 10 เดือน
ราคาเงินสด
ติดตั้งฟรี
13,500 บาท
Catalog

 

Compare
14,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

14,500 ฿
รุ่น WR13B-MNVLE
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 
SEER 15.64 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 726 บาท
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 2 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี
1,620 x 10 เดือน
ราคาเงินสด
ติดตั้งฟรี
14,500 บาท
Catalog

 

Compare
19,900 ฿

AVAILABILITY: In stock

19,900 ฿
รุ่น WR18B-MNVLE
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 
SEER 15.89 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 1,093 บาท
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 2 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี
2,220 x 10 เดือน
ราคาเงินสด
ติดตั้งฟรี
19,900 บาท
Catalog

 

Compare
25,800 ฿

AVAILABILITY: In stock

25,800 ฿
รุ่น WR24B-MNVLE
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 
SEER 16.11 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 1,490 บาท
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 2 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี
2,880 x 10 เดือน
ราคาเงินสด
ติดตั้งฟรี
25,800 บาท
Catalog
Compare
13,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

13,500 ฿
รุ่น WHV09B-MNVJE
ประหยัดไฟ เบอร์ 5
SEER 13.54 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 676
ราคาผ่อน 1,510 x 10 เดือน
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 2 ปี
ราคาขายติดตั้งฟรี 13,500 บาท
Catalog

 

Compare
14,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

14,500 ฿
รุ่น WHV13B-MNVJE
ประหยัดไฟ เบอร์ 5
SEER 13.76 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 875
ราคาผ่อน 1,620 x 10 เดือน
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 2 ปี
ราคาขายติดตั้งฟรี 14,500 บาท
Catalog

 

Compare
19,900 ฿

AVAILABILITY: In stock

19,900 ฿
รุ่น WHV24B-MNVJE
ประหยัดไฟ เบอร์ 5
SEER 13.40 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 1301
ราคาผ่อน 2,220 x 10 เดือน
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 2 ปี
ราคาขายติดตั้งฟรี 19,900 บาท
Catalog

 

Compare
25,800 ฿

AVAILABILITY: In stock

25,800 ฿
รุ่น WHV24B-MNVLE
ประหยัดไฟ เบอร์ 5
SEER 13.55 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 1777
ราคาผ่อน 2,880 x 10 เดือน
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 2 ปี
ราคาขายติดตั้งฟรี 25,800 บาท
Catalog

 

Compare