แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

  • View as:
14,300 ฿

AVAILABILITY: In stock

14,300 ฿
รุ่น GWC09AGB-2
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 
SEER 15.42 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 566 บาท
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 5 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี 

1,650 X 10 เดือน  
ราคาขายติดตั้งฟรี 14,300 บาท
Catalog

 

Compare
15,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

15,500 ฿
รุ่น GWC12AGB-2
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 
SEER 16.62 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 699 บาท
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 5 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี 

1,7950 X 10 เดือน  
ราคาขายติดตั้งฟรี 15,500 บาท
Catalog

 

Compare
17,700 ฿

AVAILABILITY: In stock

17,700 ฿
รุ่น GWC15AGD-2
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★
SEER 17.64 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 822 บาท
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 5 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี 

1,990 X 10 เดือน  
ราคาขายติดตั้งฟรี 17,700 บาท
Catalog

 

Compare
20,900 ฿

AVAILABILITY: In stock

20,900 ฿
รุ่น GWC18AGD-2
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★
SEER 18.12 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 962 บาท
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 5 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี 

2,350 X 10 เดือน  
ราคาขายติดตั้งฟรี 20,900 บาท
Catalog

 

Compare
14,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

14,500 ฿
รุ่น GWC09AGCF-1
ประหยัดไฟ เบอร์ 5
SEER 14.06 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 474 บาท
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 5 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี 

1,650 X 10 เดือน  
ราคาขายติดตั้งฟรี 14,500 บาท
Catalog

 

Compare
15,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

15,500 ฿
รุ่น GWC12AGCF-1
ประหยัดไฟ เบอร์ 5
SEER 13.58 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 597 บาท
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 5 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี 

1,750 X 10 เดือน  
ราคาขายติดตั้งฟรี 15,500 บาท
Catalog

 

Compare
17,900 ฿

AVAILABILITY: In stock

17,900 ฿
รุ่น GWC15AGDF-1
ประหยัดไฟ เบอร์ 5
SEER 13.17 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 764 บาท
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 5 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี 

2,050 X 10 เดือน  
ราคาขายติดตั้งฟรี 17,900 บาท
Catalog

 

Compare
20,900 ฿

AVAILABILITY: In stock

20,900 ฿
รุ่น GWC18AGEF-1
ประหยัดไฟ เบอร์ 5
SEER 13.48 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 981 บาท
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 5 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี 

2,350 X 10 เดือน  
ราคาขายติดตั้งฟรี 20,900 บาท
Catalog

 

Compare
25,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

25,500 ฿
รุ่น GWC24AGEF-1
ประหยัดไฟ เบอร์ 5
SEER 13.27 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 1,238
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 5 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี 

2,850 X 10 เดือน  
ราคาขายติดตั้งฟรี 25,500 บาท
Catalog

 

Compare
25,300 ฿

AVAILABILITY: In stock

25,300 ฿
รุ่น GWC24AGE-2
ประหยัดไฟ เบอร์ 5
SEER 16.51 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 1,237
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 5 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี 

2,850 X 10 เดือน  
ราคาขายติดตั้งฟรี 25,300 บาท
Catalog

 

Compare