แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

  • View as:
13,000 ฿

AVAILABILITY: In stock

13,000 ฿
รุ่น FWDE09-AF2M
ประหยัดไฟ เบอร์ 5★
SEER 14.33 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 642.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0% 10 เดือน 1,450 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 13,000 บาท
Catalog
Compare
13,900 ฿

AVAILABILITY: In stock

13,900 ฿
รุ่น FWDE13-AF2M
ประหยัดไฟ เบอร์ 5★
SEER 14.16 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 906.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0% 10 เดือน 1,550 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 13,900 บาท
Catalog
Compare
19,900 ฿

AVAILABILITY: In stock

19,900 ฿
รุ่น FWDE19-AF2M
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★
SEER 14.15 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 1,324.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0% 10 เดือน 2,250 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 19,900 บาท
Catalog
Compare
25,900 ฿

AVAILABILITY: In stock

25,900 ฿
รุ่น FWDE25-AF2M
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★
SEER 14.25 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 1,707.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0% 10 เดือน 2,880 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 25,900 บาท
Catalog
Compare
14,800 ฿

AVAILABILITY: In stock

14,800 ฿
รุ่น FWDE09I-AF1M
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★★
SEER 21.32 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 416.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน ติดตั้งฟรี 1,660 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 14,800 บาท
Catalog
Compare
15,900 ฿

AVAILABILITY: In stock

15,900 ฿
รุ่น FWDE13I-AF1M
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★★
SEER 21.16 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 606.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน ติดตั้งฟรี 1,780 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 15,900 บาท
Catalog
Compare
21,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

21,500 ฿
รุ่น FWDE19I-AF1M
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★★
SEER 20.29 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 924.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน ติดตั้งฟรี 2,400 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 21,500 บาท
Catalog
Compare
27,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

27,500 ฿
รุ่น FWDE25I-AF1M
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★★
SEER 20.15 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 1,207.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 5 ปี
2,850 x 10 เดือน 3,070 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 27,500 บาท
Catalog
Compare