แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

  • View as:
12,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

12,500 ฿
รุ่น TAC-MFS10I
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 
SEER 13.51 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 642.-
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี

1,390 x  10 ด. 
 ราคาขายติดตั้งฟรี 12,500 บาท
Catalog

 

Compare
13,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

13,500 ฿
รุ่น TAC-MFS13I
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 
SEER 13.55 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 890.-
ระบบไฟ 220 V
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี

1,500 x 10 ด.
ราคาขายติดตั้งฟรี 13,500 บาท
Catalog

 

Compare
18,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

18,500 ฿
รุ่น TAC-MFS19I
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 
SEER 13.48 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 1,330.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0%
ติดตั้งฟรี

2,070 x 10 ด. 
ราคาขายติดตั้งฟรี 18,500 บาท
Catalog

 

Compare
21,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

21,500 ฿
รุ่น TAC-MFS25I
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 
SEER 13.27 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 1,841.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 10 ปี / อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0% ติดตั้งฟรี 2,400 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 21,400 บาท
Catalog

 

Compare
13,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

13,500 ฿
รุ่น T-PROWD10C
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★
SEER 18.73 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 490.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ 10 ปี / อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0% 10 เดือน ติดตั้งฟรี 1,500 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 13,500 บาท
Catalog

 

Compare
13,800 ฿

AVAILABILITY: In stock

13,800 ฿
รุ่น T-PROWD13C
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★
SEER 18.63 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 650.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ 10 ปี / อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0% 10 เดือน ติดตั้งฟรี 1,550 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 13,800 บาท
Catalog

 

Compare
18,700 ฿

AVAILABILITY: In stock

18,700 ฿
รุ่น T-PROWD19C
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★
SEER 18.63 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 985.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ 10 ปี / อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0% 10 เดือน ติดตั้งฟรี 2,090 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 18,700 บาท
Catalog

 

Compare
22,500 ฿

AVAILABILITY: In stock

22,500 ฿
รุ่น T-PROWD25C
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★
SEER 18.87 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 1,237.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ 10 ปี / อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0% 10 เดือน ติดตั้งฟรี 2,550 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 22,500 บาท
Catalog

 

Compare
15,800 ฿

AVAILABILITY: In stock

15,800 ฿
รุ่น T-PROS10C
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★★★★★
SEER 24.74 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 403.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ 10 ปี / อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0% 10 เดือน ติดตั้งฟรี 1,790 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 15,800 บาท
Catalog

 

Compare
16,300 ฿

AVAILABILITY: In stock

16,300 ฿
รุ่น T-PROS13C
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★★★★
SEER 23.51 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 509.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ 10 ปี / อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0% 10 เดือน ติดตั้งฟรี 1,850 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 16,300 บาท
Catalog

 

Compare
20,900 ฿

AVAILABILITY: In stock

20,900 ฿
รุ่น T-PROS19C
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★★★
SEER 21.94 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 813.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ 10 ปี / อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0% 10 เดือน ติดตั้งฟรี 2,350 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 20,900 บาท
Catalog

 

Compare
23,800 ฿

AVAILABILITY: In stock

23,800 ฿
รุ่น T-PROS25C
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ★★★
SEER 22.52 Btu/hW
ค่าไฟ/เดือน 1,027.-
น้ำยาแอร์ R32
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ 10 ปี / อะไหล่ 5 ปี
ราคาผ่อน 0% 10 เดือน ติดตั้งฟรี 2,690 x 10 เดือน
ราคาขายติดตั้งฟรี 23,800 บาท
Catalog

 

Compare